Zavolejte nám
+420 722 053 529
Upřednostňujeme telefonický kontakt po-pá mezi 8-9 hodinou!
Vítejte na stránkách firmy

Kominictví Doležal

Nabídka služeb

Služby

Vyberte si ze široké nabídky našich služeb. Neváhejte a obraťte se na nás s jakýmkoliv dotazem, či připomínkou.

frézování 
komínů

vložkování spalinových
cest

stavby nových
komínů

rekonstrukce starých
komínů

revize spalinových 
cest

kontroly a čištění spalinových cest 
dle nařízení vlády 91/2010 Sb

poradenství
v oboru

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Často kladené otázky

Proč bych se měl o svůj komín více zajímat?

Dle nařízení vlády je od 1.1.2011 v platnosti nová vyhláška o požární bezpečnosti.

Dle této vyhlášky jsou určeny lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebiče paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami nebo čištěními na pevná paliva.

Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

Na provedenou kontrolu a čištění bude vystavena zpráva o kontrole nebo čištění spalinové cesty dle nařízení vlády 91/2010.

Mám vložku, to znamená, že se nemusím o komín a vložku starat, čistit a podobně...

Ne, ne a opět ne. Je-li komínové těleso opatřeno vložkou, ať už sklokeramickou, plastovou, antikorovou, nebo jinou odpovídající danému palivu, je nutno tuto vložku kontrolovat a případně čistit. Opatření komína vložkou neznamená, že se o něj nemusím již starat.

Komín stačí vyčistit jednou za pár let a komín do kterého je zapojen plyn se nemusí kontrolovat vůbec.

Opět špatně. Do 31.12.2010 je stále v platnosti vyhláška 111/1981 o čištění komínů, které provádí kominický podnik, nebo odborně způsobilá osoba dle lhůt stanovených touto vyhláškou. Od 1.1.2011 je v platnosti nařízení vlády 91/2010 popsané výše, dle kterého se musí každý uživatel komínového tělesa - spalinové cesty řídit.

Komín nepoužívám, tak ho neřeším

Také to není pravda, každé komínové těleso musí být označeno, a musí na něm být prováděna pravidelná kontrola a čištění. V případě, že dané těleso, nebo průduch nepoužívám, musím tento průduch uzavřít (tam, kde spaliny opouští komín do volného ovzduší) a v místě napojení spotřebiče. Pokud je takto komín nebo průduch uzavřen, nemusí se na něm provádět pravidelná kontrola a čištění. Pokud budu takovýto komín chtít začít používat, projde novou revizí a pokud bude způsobilý, není problém si zatopit.

Kdy se dělá revize komína?

Revize komína se provádí při uvedení komínového tělesa (nově postavený komín, starý komín, který chci začít nově používat). Při každém novém napojení spotřebiče a to i v případě, že pouze vyměňuji jeden kotel za druhý. Při porušení a opravě komína. Při stavebně technických úpravách, které se dotkly komínového tělesa. Při změně majitele komínového tělesa (objektu, bytu). Po vyhoření sazí v komínovém tělese. Při přechodu z jednoho druhu paliva na jiný druh paliva. Revizi spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba - držitel osvědčení revizní technik spalinových cest. Revizní zpráva má svou formu, která je přesně dána dodatky v normě ČSN 734201, nebo v nařízení vlády 91/2010.(minimálně dvou stránkový dokument, jeden list revize spalinové cesty, další listy technická zpráva, spojené a opatřené razítkem a podpisem odpovědné osoby)

Jak poznám, že začíná komín tzv. dehtovatět?

Při užívání komínu budete cítit v jeho blízkosti spaliny a na omítce se začnou objevovat hnědočerné flíčky dehtu, které prostupují zdivem. Nejčastěji se tyto flíčky, postupně až fleky objevují v místech, kde je komín např. zúžen, nebo je zde zazděná stará zděř, v místě kde je komín tzv. uskočen třeba před trámem, a v místech kde je změněn průřez komína z většího na menší a podobně. V případě že dehet chytne, může dojít k požáru přilehlých dřevěných konstrukcí jako jsou krovy těsně u komína apod. a poté může v tom nejhorším shořet celá budova. Dehet dokáže při hoření vytvořit teplotu přesahující 1000-1200°C (dle měření hasičů při hořících komínech).

Jak dehet v komíně vzniká?

Dehet vzniká například špatným způsobem topení - škrtím spotřebič co se dá, hlavně ať ušetřím palivo a kouř se jen tak převaluje a vzniká dehet (není dodržena teplota překračující rosný bod paliva). Další co dehtu napomáhá je nekvalitní palivo - mokré dřevo, věci všeobecně nevhodné k topení jako třeba petlahve, obaly od mléka a tak podobně. Další věc je když se komín pravidelně nečistí a je částečně ucpán.

Co je to frézování komínů?

Frézováním komínu se rozumí zvětšení velikostně nevyhovujícího průduchu komína na průduch o větší velikosti, který je poté osazen větší vložkou pro optimální tah. Při frézování se postupuje od paty komína na jeho hlavu frézou poháněnou elektrickým proudem, nebo tlakem oleje. Frézovat je vždy lepší jen komíny v relativně dobrém stavu, tzn. například komíny, které nejsou rozpadlé, různě popraskané a podobně. U těchto komínů hrozí uvolnění zdiva a tzv. vyběhnutí frézy mimo komín. Odfrézovat se dá až 1/3 síly komínového zdiva. Důležitý poznatek je ten, že fréza není vrták.

Dodavatelé

BERTRAMS PEČKY s.r.o.

www.bertrams.cz

LIBERECKÉ KOMÍNY

www.liberecke-kominy.cz

Fotogalerie

Kontaktujte nás 

Odpovědná osoba
Doležal Ladislav
Adresa
Čajkovského 1403, 50009 Hradec Králové

68457740
Upřednostňujeme telefonický kontakt po-pá mezi 8-9 hodinou! Vzhledem k náročnosti práce, není v našich silách denně reagovat na emailovou poštu.
Těšíme se na spolupráci.

Napište nám

© 2024 Kominictví Doležal | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů